ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์

New!!! ประกาศรายชื่อทีมตอบปัญหา ม.ต้น สถานที่แข่งขัน และสิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย !!

ประกาศกิจกรรมกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น แข่งขันพร้อมกันวันจันทร์ที่ 17 ส.ค. 2558 เวลา 9.00 น. เท่านั้น (ช่วงบ่ายงด)!!

นักเรียนสามารถสมัครแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ผ่านเมนูสำหรับผู้สมัคร หรือ คลิ๊กที่นี่

สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้จดหมายเชิญร่วมงาน คลิ๊ก ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook
หนังสือเชิญร่วมงาน ดาวน์โหลด
กำหนดการสัปดาห์วันวิทย์ฯ ดาวน์โหลด

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ทุกกิจกรรมที่นี่ !!! [ คลิ๊กเพื่ออ่าน ]