ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น คลิ๊กดูผลการแข่งขัน

ผลการประกวด ภาพยนตร์ Animation 2D คลิ๊กดูผลการแข่งขัน

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับม.ต้น คลิ๊กดูผลการแข่งขัน

New Info ! กำหนดการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2556 รายละเอียดคลิ๊ก

New Info ! การประกวดภาพยนตร์ โฆษณา 2D Animation ประกาศรายชื่อทีมและโรงเรียนที่มีสิทธิ์นําเสนอผลงาน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ห้อง SC412 ชั้น 4 คลิ๊กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ -ประกาศเมื่อ 16 ส.ค. 2556

New Info ! ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คลิ๊กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ -ประกาศเมื่อ 14 ส.ค. 2556

New Info ! ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “กิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพ” (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) รายละเอียดคลิ๊ก -ประกาศเมื่อ 31 ก.ค. 2556

New Event ! ขอเชิญชวนนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา สมัครแข่งขันในกิจกรรม การแข่งขันบังคับเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ รับสมัครถึงวันที่ 16 ส.ค. 2556 คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด-ประกาศเมื่อ 14 ส.ค. 2556

New Info ! ประกาศ!!! ขยายเวลารับสมัครผลงาน การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ไปจนถึงวันที่ 18 ส.ค. 2556 -ประกาศเมื่อ 9 ส.ค. 2556

สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้จดหมายเชิญร่วมงาน คลิ๊ก ดาวน์โหลดเอกสาร

Important นักเรียนที่สมัครแข่งขันในกิจกรรมออนไลน์ กรุณานำเอกสารรับรองที่มีการลงนามรับรองโดยผู้บริหาร มาในวันแข่งขันด้วยจึงจะมีสิทธิ์ในการแข่งขัน หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามผ่าน เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ระบุในกิจกรรมนั้น ๆ