ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบรับสมัครของสมาคมวิทยาศาสตร์ สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้วครับ (ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ 23/7/2557 เวลา 11.05 น.)

นักเรียนสามารถสมัครแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ผ่านเมนูสำหรับผู้สมัคร หรือ คลิ๊กที่นี่

สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้จดหมายเชิญร่วมงาน คลิ๊ก ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook