ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันประกวดทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย (ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ 21/8/2557 เวลา 10.00 น.)

ผลการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น (ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ 21/8/2557 เวลา 10.00 น.)

ผลการแข่งขันการออกแบบเว็ปไซต์ (ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ 19/8/2557 เวลา 16.05 น.)

ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น (ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ 19/8/2557 เวลา 16.00 น.)

ผลการแข่งขันเขียนโปรแกรมภาษาซี ซีพลัสพลัส ระดับมัธยมศึกษา (ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ 19/8/2557 เวลา 16.00 น.)

ผลการแข่งขันประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น (ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ 19/8/2557 เวลา 14.20 น.)

ผลการแข่งขันกระบวนการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) (ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ 18/8/2557 เวลา 16.14 น.)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น (ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ 15/8/2557 เวลา 17.10 น.)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น (ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ 14/8/2557 เวลา 09.50 น.)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย (ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ 13/8/2557 เวลา 11.30 น.)

กำหนดการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 (ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ 13/8/2557 เวลา 11.05 น.)

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook