• 1 รายละเอียดการแข่งขัน
  • 2 กรอกใบสมัคร
  • 3 บันทึกข้อมูล

ข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน

อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ดูแลทีมแข่งขัน

ข้อมูลติดต่อ

บันทึกข้อมูล

หากท่านตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลเป็นที่ถูกต้องแล้ว กรุณาคลิ๊กปุ่ม Finish เพื่อบันทึกข้อมูล

กรุณาจดรหัสต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการแก้ไขข้อมูลของท่าน

ข้อมูลของท่านจะยังไม่แสดงในทันที จะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องซึ่งใช้เวลาอย่างน้อย 1 วันทำการ จากนั้นท่านจึงจะสามารถตรวจสอบรายชื่อ และแก้ไขรายชื่อได้

ข้าพเจ้าขอยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและยินดีปฏิบัติตาม กฏ กติกา เงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ

คลิ๊กปุ่ม Next ด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลใบสมัคร