ดาวน์โหลด

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อคัดเลือกผู้แทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

รายละเอียด รายชื่อผู้สมัคร กำหนดการ

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด รายชื่อผู้สมัคร

กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด รายชื่อผู้สมัคร

วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด รายชื่อผู้สมัคร

การแข่งขันอื่นๆ

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด รายชื่อผู้สมัคร

กิจกรรมจาก 4 ภาควิชา

:: ภาควิชาฟิสิกส์
 1. BMP Robots Championship[ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน]
 2. กล้องโทรทัศน์
 3. ท้องฟ้าจำลอง
 4. การแข่งขันตอบปัญหาทางดาราศาสตร์ [ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ]
 5. การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ม.ต้น ม.ปลาย[ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ]
 6. นิทรรศการสื่อการสอนทางฟิสิกส์
 7. นิทรรศการสื่อการสอนทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์
 8. นิทรรศการเปิดโลกเทคโนโลยีวัสดุ สู่อนาคตที่ยั่งยืน
 9. นิทรรศการ เรียนรู้การทำงานของเครื่อง CT และ MRI
 10. การนำเสนอเค้าโครงงานสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีตรวจวัดตามหลักวิธีการ GLOBE
:: ภาควิชาเคมี
 1. อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ
 2. มัดย้อม ซ้อมมัดใจ
 3. หมึกลอยได้ แต่ใจไม่ลอย
 4. Molecular gastronomy
 5. Science Photo Gallery
 6. FoodieLand
 7. เคมีบันเทิง
 8. ฟองใคร ใหญ่กว่ากัน
 9. วิดยา จินตนาการ
 10. สมุนไพร DIY
 11. ลูกบอลลูกบอลหรรษา
 12. น้องนุ่มนิ่ม (พวงกุญแจตุ๊กตาฟองน้ำ)
 13. ยืดได้หดได้ (พวงกุญแจฟิล์มหด)
 14. แต้มแต่งสีสัน (ระบายสีน้ำยางพารา)
 15. พอลิเมอร์กินได้
:: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 1. กิจกรรมสอยดาว
 2. การตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อม
 3. สาธิตการดักติด cell
 4. เกมส์ความปลอดภัย
 5. จิ๊กซอความปลอดภัย
 6. ปริศนาวงล้อความปลอดภัย
 7. แชะ เช็ค แชร์
 8. เปิดโลกสิ่งมีชีวิต
 9. กิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สาธิตวิธีการทำและทดลองทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 10. การวาดภาพทางชีววิทยา เทคนิคการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น สาธิตและทดลองวาด
 11. เปืดโลกสิ่งมีชีวิตและสัตว์ทะเล แสดงตัวอย่าง พืชและสัตว์ รวมถึงสัตว์ทะเลบางชนิด
 12. สาธิตการผ่าสัตว์ เช่น ผ่ากบ ผ่าปลา
 13. เปิดโลกโครโมโซม สาธิตการเตรียมตัวอย่างโครโมโซมอย่างง่าย
 14. เห็ดหรรษา
 15. ผลิตภัณฑ์จากยีสต์
 16. ผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากจุลินทรีย์
 17. โลกของจุลินทรีย์
:: ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
 1. เปิดโลกวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์
 2. เกมด้านวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์
 3. แอพพลเคชันด้านวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์
 4. นิทรรศการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Game based learning, AR/VR, และ IoT
 5. เปิดโลก ICT ท่องโลกเสมือนจริงด้วย VR/AR, เล่นและเรียนรู้กับเกมต่างๆ, สนุกกับการสั่งการรถหุ่นยนต์
 6. กิจกรรมทางคณิตศาสตร์
 7. เกมส์คณิตศาสตร์
 8. GAME ถอดรหัส FASTX
 9. อย่ามาเล่นกับไฟ
 10. BINGO BING-JAI
 11. เบี้ยเท่านั้นที่ Knock everything
 12. เลือกเลขที่ชอบเหมือนเลือกคนที่ใช่
cript>