หน้าแรก สมัครแข่งขัน ติดต่อเรา

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อคัดเลือกผู้แทน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
  • แข่งขัน วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ สนามสอบโรงเรียนผู้สมัคร

วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น