ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2567

ขอเชิญเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567
ขอเชิญเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567
การแข่งขันหุ่นยนต์ฟิสิกส์ชีวการแพทย์

ขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ ส่งผลงานสื่อ/นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเข้าร่วมประกวดและชิงรางวัล ดังนี้

  • รางวัลระดับดีเยี่ยม 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัลระดับดีเยี่ยม
  • รางวัลระดับดีเด่น 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัลระดับดีเด่น
  • รางวัลระดับดี 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัลระดับดี
  • รางวัลชมเชย เกียรติบัตรรางวัลชมเชย
ดาวน์โหลดแบบเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ ส่งผลงานประกวด ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2567

การแข่งขันหุ่นยนต์ฟิสิกส์ชีวการแพทย์

การแข่งขันหุ่นยนต์ ฟิสิกส์ขีวการแพทย์ ครั้งที่ 2 ลิงค์เฟสบุ๊คแฟนเพจ

✅ เปิดรับสมัครแล้ว
✅ สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ ฟิสิกส์ขีวการแพทย์ ครั้งที่ 2
✅ รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ทีมต่อรุ่นเท่านั้น
✅ สมัครก่อนมีสิทธิก่อน ฟรีค่าสมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครแข่งขัน

ร่วมสมัครแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

รับสมัคร 15 ก.ค. - 12 ส.ค. 2567

ม.ต้น กิจกรรมสมาคม

การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

รับสมัคร 15 ก.ค. - 9 ส.ค. 2567

ม.ต้น กิจกรรมสมาคม

กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

รับสมัคร 15 ก.ค. - 9 ส.ค. 2567

ม.ต้น กิจกรรมสมาคม

วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

รับสมัคร 15 ก.ค. - 15 ส.ค. 2567

ม.ต้น กิจกรรมสมาคม

การแสดงทางวิทยาศาสตร์

รับสมัคร 15 ก.ค. - 16 ส.ค. 2567

ม.ต้น กิจกรรมกลาง

ทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

รับสมัคร 15 ก.ค. - 7 ส.ค. 2567

ม.ปลาย กิจกรรมกลาง

การประกวดสื่อและนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

ส่งผลงาน 15 ก.ค. - 4 ส.ค. 2567

มัธยมศึกษา กิจกรรมกลาง

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

รับสมัคร 15 ก.ค. - 16 ส.ค. 2567

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กิจกรรมภาควิชา

การแข่งขันหุ่นยนต์: Bio-Medical-Physics Robots Championship

รับสมัคร 20 ทีมต่อรุ่น

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กิจกรรมภาควิชา

กิจกรรม

รายชื่อกิจกรรมทั้งหมด แยกตามสถานที่จัดกิจกรรม